Vinh Danh ActionCOACH Với 7 Giải Thưởng Tại Coach Conference
Vinh Danh ActionCOACH Với 7 Giải Thưởng Tại Coach Conference
VINH DANH ACTIONCOACH CBD FIRM VỚI 7 GIẢI THƯỞNG TẠI COACH CONFERENCE 2022
Sự kiện Coach Conference 2022 – Hội nghị Nhà huấn luyện ActionCOACH 2022 đã được tổ chức thành công tại Đà Nẵng trong 2 ngày 03 – 04/06/2022.
——————————
Sự kiện Coach Conference 2022 có sự góp mặt của Master Licence Hồ Quang Minh – Chủ tịch ActionCOACH Việt Nam cùng phu nhân, văn phòng ActionCOACH Việt Nam, 8 Firm Owner và các nhà huấn luyện trên toàn quốc tham dự.
Bên cạnh việc giao lưu học hỏi cập nhật kiến thức từ hệ thống, ActionCOACH Việt Nam cũng vinh danh các Firm, các nhà huấn luyện doanh nghiệp xuất sắc của năm. ActionCOACH CBD Firm đã vinh dự nhận được 7 Giải thưởng:
🥇ActionCOACH CBD Firm – Giải thưởng Firm of the year – Revenue
🥇ActionCOACH CBD Firm – Giải thưởng Growth Club
🥇COACH Leo Võ Thái Lâm – Giải thưởng Coach of the year – Revenue
🥇COACH Leo Võ Thái Lâm – Giải thưởng Coach of the year – New Client
🥇COACH Tony Thái Sơn – Giải thưởng Rookie Coach of the year
🥇COACH Kaka Lê Ngọc Đăng – Giải thưởng Action Man of the year
🥇COACH Jack Du Quốc Tiên – Giải thưởng National Trainer of the year
Những giải thưởng cao quý là sự công nhận cho những nỗ lực và đam mê của các COACH cũng như CBD Firm trong suốt 1 năm qua.
Scroll to Top