Coach Transformation Program 08/2022 - Ngày 2
Coach Transformation Program 08/2022 - Ngày 2
COACH TRANSFORMATION PROGRAM 08/2022 – NGÀY 2
Sự kiện huấn luyện CTP lần thứ 2 của năm 2022 đã đem lại cơ hội tuyệt vời, khi chứng minh các National Trainer Việt Nam với kinh nghiệm thực tế trong khu vực giúp các học viên dễ tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm hơn hẳn.
Ngày huấn luyện CTP thứ 2 được dẫn dắt bởi National Trainer Kaka Lê Ngọc Đăng, với những điểm nhấn cực kì đắt giá về quy trình huấn luyện 6 bước tạo ra kết quả đột phá gồm các bước:
• Bước 1: Mastery – Chủ động: Giúp các chủ doanh nghiệp loại bỏ sự hỗn loạn trong doanh nghiệp nhờ biết cách chủ động về đích đến của Doanh nghiệp, Tài chính, Thời gian, Chuỗi cung ứng.
• Bước 2: Nichle – Thị Trường Ngách: Cách thức xác định lợi điểm bán hàng độc nhất (Unique Selling Point) và xây dựng thị trường ngách bằng cách nào để luôn dẫn đầu thị trường và không cạnh tranh về giá?
• Bước 3: Leverage – Đòn bẩy: Đòn bẩy trong kinh doanh là gì? Những đòn bẩy nào doanh nghiệp có thể ứng dụng ngay để “làm ít mà hiệu quả cao”?
• Bước 4: Team – Đội ngũ: Làm thế nào để giúp nhân viên chủ động hơn trong công việc để chủ doanh nghiệp tự tin giao việc?
• Bước 5: Synergy – Vận hành đồng bộ: Làm thế nào để doanh nghiệp tự vận hành hiệu quả, chủ doanh nghiệp chuẩn bị lộ trình hoàn toàn thoát khỏi doanh nghiệp.
• Bước 6: Results – Kết quả: Doanh nghiệp trở thành 1 nguồn thu nhập thụ động cho người chủ. Chủ doanh nghiệp có thể mở rộng, nhượng quyền, nhân bản doanh nghiệp.
Bên cạnh đó là những ví dụ cụ thể cho từng bước giúp các học viên Coach có một mindset rõ ràng hơn về quy trình huấn luyện doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn những bài học đắt giá của National Trainer Kaka Lê Ngọc Đăng ngày hôm nay.
Scroll to Top